Daniel PAŽICKÝ
(* 3. marec 1881 Myjava – † 29. január 1941 Bratislava)


– slovenský kníhtlačiar a nakladateľ, šíriteľ slovenskej tlače
PôVOD:
– z chudobnej pytlikárskej rodiny – otec Daniel, matka Alžbeta rod. Snitková
– manželka: Karolína – 2 deti
VZDELANIE: ľudová škola, vyučený za obuvníka vo Viedni.
PRÁCA: Kníhtlačiarsku dráhu si zvolil vďaka tovarišskému pôsobeniu u českých i stredoslovenských tlačiarov, no najmä u J. Bežu v Senici a u Teslíka v Škarniclovskej tlačiarni v Skalici.
Natrvalo sa usadil na Myjave, kde si založil rodinu. Významnou sa preňho stala spolupráca s jeho zaťom Karolom Goláňom (manžel dcéry Oľgy).
1906 – 51 – Na Myjave s finančnou podporou myjavských národovcov založil tlačiareň, prenajal si nejaké priestory v myjavskej banke, ktorá mu na ňu poskytla pôžičku a v roku 1929 postavila vo dvore banky pre ňu aj novú budovu. Tu pracoval až do konca svojho života: najprv sám, potom s tovarišmi a učňami.
Tlačiareň fungovala ešte 10 rokov po jeho smrti, až do roku 1951, pod vedením jeho ženy Karolíny, kým nebola znárodnená a postupne zlikvidovaná. Počas jej existencie vyšlo vyše 500 kníh a 10 titulov periodík
DIELO
Jeho vydavateľstvo zohralo do 1. svetovej vojny významnú úlohu šírením slovenskej tlače, aj v medzi-vojnovom období sa zaradilo k najvýznamnejším.
– týždenník SLOBODNÝ SLOVÁK, od r. 1921 premenovaný na NOVINY ZPOD BRADLA
– periodiká, kalendáre, učebnice; veľká časť cirkevná tlač, napr. obľúbený EVANJELICKÝ FUNEBRÁL a  KNIŽNICA EVANJELICKEJ MLÁDEŽE
– v predprevratovom období vydával i svetské publikácie, právnické príručky, pôv. slovenskú beletriu, historické diela, poéziu, ale aj prekladovú, diela regionálnych i iných autorov, napr.
Bodnár, J. Myjava – monografia, 1911
Goláň, K. Revolučné pokolenie, 1916
Lacková-Zora, A. Konvalinky, 1925
Roy, V. Cez závoj, 1927
Osuský, Š. Filozofia štúrovcov, 1928
Dickens, Ch. Povesť dvoch sídelných miest, 1930
Pre rozvoj knižnej kultúry bol prínosom ním redigovaný a vydávaný literárny časopis NAŠE KNIHY, v ktorom informoval o produkcii svojej tlačiarne, prinášal recenzie, príspevky o knižnej kultúre a politike..

0 komentářů

Napište komentář

© 2022 Komuna.cz | Běží s podporou IdeaServis

nebo

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?