Vzhledem k tomu, že se z politiky stalo pouhé politikaření a volení zástupci a státní úředníci škodí všude tam, kde nám původně měli sloužit ku prospěchu;

a vzhledem k tomu, že z politických stran se staly prospěchářské partajnické mafie sledující všechny jiné, jen ne národní zájmy;

a vzhledem k tomu, že volbami nemůžeme nic změnit,

nezbývá nám, občanům, než využít práva na odpor a uchýlit se k občanské neposlušnosti, do doby, než dojde k nápravě.

Za nejpodstatnější považujeme následující:

 • zastavení financování politických stran státem a zamezení jejich vlivu na správu země;
 • zastavení privatizace státu, prodloužení promlčecích lhůt pro trestné činy v privatizaci národního majetku a prošetření všech dosavadních privatizačních kauz s tím, že nakradený majetek propadne státu;
 • zavedení osobní, hmotné i trestní odpovědnosti všech dosavadních i budoucích volených zastupitelů a soudců na všech úrovních;
 • zavedení povinnosti doložit způsob nabytí majetků pro všechny veřejně činné osoby a osoby jim blízké, včetně úředníků na všech řídících pozicích s tím, že nepřiznaný majetek propadne státu;
 • zákaz anonymních akcií a okamžitý návrat „papírových sídel“ 30 000 českých firem z daňových rájů s tím, že v případě neuposlechnutí propadne majetek státu;
 • zrušení institutu soukromého soudního exekutora a zastavení činnosti vymáhacích společností a inkasních agentur, zastavení všech probíhajících exekucí na majetky občanů, prošetření jejich příčin a zpětné zjednání nápravy možných křivd, včetně trestů pro exekutory a jejich zaměstnance v případě prokázání zneužití moci;
 • zastavení zneužívání tísně části obyvatelstva prostřednictvím dotací na sociální bydlení;
 • zavedení obecného referenda, které umožní občanům rozhodovat přímo;
 • posílení majetkové účasti státu ve strategických odvětvích a oživení ekonomiky snížením přímých i nepřímých daní.
 • zavedení přímé volby zastupitelů na všech úrovních a časové omezení výkonu mandátu volených zastupitelů na jedno volební období;
 • zamezení slučování veřejných funkcí v představenstvech a dozorčích radách státních a polostátních podniků, ve zdravotních pojišťovnách a dalších státních a veřejných institucích tak, aby občan České republiky měl právo vykonávat pouze jednu veřejnou funkci;
 • absolutní svobodu informací

Tyto body pokládáme za nezbytné k zavedení demokracie v zemi a prohlašujeme, že využijeme všech zákonných možností k jejich prosazení, včetně všech forem občanské neposlušnosti.

Tuto dohodu stvrzujeme podpisem (registrací) v síti Komuna.cz.

Návrhy na změny a doplnění prosíme do komentářů.

41 komentářů
 1. Radek 9 roky

  Plně podporuji a souhlasím se všemi body uvedenými v „Dohodě se spoluobčany“ a to i s vědomím veškěrých možných prvotních komplikací spojených se zaváděním těchto.

 2. Plně souhlasím s těmito body, které vystihují naše touhy po svobodné Komuně.
  Také má respekt k tomu, kdo dává Komuně České sůj volný čas-rád se s ní/ním seznámím. Těším se na nejrůznější debaty :))

 3. Na web mně navedl obrázek T.G.M. a Karla Čapka. Kloním se k názoru, že demokracii je třeba rozvíjet, posilovat, výraz „zavést“ mi prostě nesedí. Dále se domnívám, že nelze vyjmenovat vše v „Prosazujeme“ nebo naopak nemusím se vším s vyjmenovaným souhlasit. „Demokracie je různorodost“, řekl například T.G.M. Čili ony body nepovažuji za „nezbytné“, za nezbytné považuji pokračovat v cestě demokracie, každý den, nedělit se dle vyjmenovaných bodů na další odpůrce a příznivce.
  Naše společnost se příliš tříští, fenomén stranickosti je to, co demokracii brání v jejím vývoji.
  Za prioritní považuji: Jsme stát s 10,5 mil lidí, nějak se budeme muset domluvit.
  Přeji krásný den všem a rozvíjejme demokracii, zaslouží si to ona i my

 4. Plně podporuji a souhlasím se všemi body uvedenými v „Dohodě se spoluobčany“ a to i s vědomím veškěrých možných prvotních komplikací spojených se zaváděním těchto bodů dohody.

 5. Jednotná národně demokratická strana

  V současné době je minimální mzda směšných 8500kč, což při výši nákladů na živobytí a taky zábavu je naprosto nedostačující.Min. mzda se, ale 6 let nezvyšovala, bohužel rostly ceny potravin, energií, nájmů, dopravy, bydlení atd.Kdyby se min. mzda zvyšovala pravidelně po 500kč, tak je v současnosti 11500kč. Proto prosazujeme okamžité zvýšení min. mzdy na 15000kč. V návaznosti na zvýšení min. mzdy na 15000kč máme i snížení odvodů na sociálním a zdravotním pojištění a to ze současných 34% na 20%.Zaměstnavatelé se musí motivovat, aby sami zvyšovali mzdy zaměstnancům, protože jeden dobře zaplacený zaměstnanec práci odvede práci lépe než dva špatně zaplacení zaměstnanci. Spousta zaměstnavatelů se zvyšování mzdy vyhýbá a naopak mzdy za současné ekonomické situace stagnují či snižují, zároveň nabírají lidi raději na černo, aby ušetřili právě na odvodech za zaměstnance.Nesmíme zapomenout, že si člověk mnohdy prací na černo vydělá více než legálně, ale nepočítají se mu odpracované roky, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti atd. Musí se vyplatit zaměstnat českého občana(viz německý model, přednostně se musí pracovní místo nabídnout německému občanovi, pokud odmítne je nabídnuto cizinci) a navíc ho zaměstnat legálně na smlouvu.Státu by tak neutíkali miliardy kč na zdravotním a sociálním pojištění.Tady musí fungovat vazba občan-stát-zaměstnavatel. Minimální mzdou 15000kč chceme dosáhnout nejen toho, že občan bude schopen uspokojit své potřeby, ale bude mít i na zábavu, návštěvu kulturních, sportovních a společenských akcí. Nechceme aby občané dřeli za 8500kč, ale aby žili za 15000kč.

 6. Sympatické myšlenky nicméně…
  1. Pokud budou existovat nadále politické strany, kdo je má financovat? Členové cči sponzoři? Vždyť to je právě problém současné tzv. demokracie, kde výsledek voleb závisí na omezené nabídce a zviditelnění stran, které na to mají prostředky. Výsledek voleb tedy určují privátní sponzoři. Je už pak jedno jestli finance straně poskytnou jako dar nebo přispějí coby členové. Možná by měly být strany financovány rovnoměrně a ze státního rozpočtu ale to by muselo jít jen o strany s vysokým počtem členů. Tento bod je sporný. Raději bych se zamyslel nad tím, jestli je systém politických stran stále přínosný a jestli by nešel nahradit něčím jiným.
  2. Zabavovat nakradený majetek budiž ale nepřiznaný? Chceme se zbavovat principu presumpce neviny? Pozor na právní aspekt. Jestli někdo v majetkovém přiznání něco nedoloží, ještě to neznamená, že to nabyl nepoctivým způsobem.
  3. Bod o daňových rajích je OK. Já bych doplnil ještě jeden. Cizinci pomalu skupují pozemky v naší zemi. Toto bych okamžitě zastavil a na pozemky stávající, které jsou ve vlastnictví cizinců a které nejsou využity ve prospěch naší země tj. leží ladem, bych zavedl velmi vysokou daň a odprodejní právo jen pro občany ČR.
  4. U exekucí je především třeba zavést procentuální vazbu poplatků za úkony exekutora a výši vymáhané částky. Aby ten co dluží 1000 Kč neplatil na poplatcích 6000
  6. Obecné referendum potřebuje především zákon a vymezení pravidel. Je třeba se zamyslet jestli chceme dal systém zastupitelů a kdy a dle jakých pravidel má byt referendum vyhlášeno. Úplnou náhradu zastupitelského principu přímou demokracií nedoporučuji! Je to na dlouhou debatu
  7. Vyhnul bych se populistickým slibům na snižování daní. Je to kontraproduktivní
  8. Ohledně svobody slova to nelze odbyt jednou větou se zmíněném svobody tzv. informací. To už plati dnes. Není třeba se zabývat svobodou vyznání a myšlení protože takovou svobodu mají všichni lidé na planetě do té doby dokud někdo nevynalezne přístroj na čtení myšlenek. Je třeba se zabývat svobodou projevu tzn. tím co může být vysloveno. A to ve vazbě na LZPS a zákony, které nemohou být nad ústavou jako je tomu nyní. V každém případě je ale třeba zachovat právní odpovědnost za projevy. I pomluva může někoho poškodit a pokud to lze vyčíslit musí nést pomlouvač odpovědnost

  • Hned bych se vyjádřil k námětům Lubomíra
   1.Zastavit financování- z důvodu změny volebního systému
   2.Zastavit jakékoli nakládání s majetkem – Prodej ,převod od určitého dne neplatné
   3.zastavit vývoz kapitálu ze země před zdaněním- doplnění, Pozemky převádět postupně do vlastnictví státu( něco jako funguje v GB)
   4.Ideální a spravedlivé třeba vrátit dluh do původní podoby, Ten co půjčuje musí nést riziko nesplacení a pokud neprověřil solventnost smazat(Třeba). Ale každopádně pozastavit a rozhodnout později
   6. Možná bude třeba jako nástroj na prosazení změn
   7.Odsunout rozhodne nový systém
   8.Svobodu projevu a spojit s odpovědností , ale každopádně zjednodušit.
   Ještě mužná doplnit zrušení imunity nepolitické

 7. Milan Pálka 8 roky

  Vážení přátelé, s výše uvedenými body souhlasím, připomínky pana Lubomíra Č. rovněž stojí za úvahu. Dovolím si jenom jednu otázečku. Na tento web mě navedl odkaz Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Proto se nemohu nezeptati: co mají výše uvedené body Dohody společného s Československými vojáky v záloze nesouhlasícími s plánovanou válkou pod velením NATO ??? Spíš mi to připadá jako prvotina politického programu nově vznikající politické strany…

  • Autor
   Ondřej 8 roky

   Pro Milana a další, kteří si kladou stejnou otázku: Dohoda se spoluobčany nemá nic společného s aktivitou skupiny československých vojáků a už vůbec to není prvotní náznak programu začínající politické strany. To musím jako spolutvůrce a administrátor serveru Komuna.cz a zároveň strůjce onoho facebookového protestu a správce tamní skupiny vědět. Věřte mi, nejsem politik a moje aktivity nikdo nefinancuje, jsem jen – jak to říct – řádně nasraný občan a své schopnosti a profesní dovednosti využívám k zastavení zla, jak je nastíněno základních bodech Dohody.

   PS: Chcete-li více podrobností o mně, najdete je na mém nejstarším protestním webu zde: http://exilovavlada.cz/services/budou-pribehy-obycejnych-lidi-ke-svrzeni-vlady-stacit

 8. Jiří Vokoun 8 roky

  Nevím ale myslím si že by do toho mělo bejt zapracované i naše Slovanství.A to že nepozvedneme zbran proti žádnému Slovanskému státu pokud jím nebudeme napadeni a jít na pomoc Slovanskému státu pokud bude napaden.

  • jiri.dedic.96 8 roky

   souhlas. popřípadě se podílet na aktivitách a spolupráci s jinými spolky, organizacemi i  mezinárodními, vedoucích k vytvoření unie slovanských národů založené na kulturní a obchodní spolupráci

 9. ivan.doli 8 roky

  souhlasím a podporuji

 10. vaclav.vokal 8 roky

  souhlasím a podporuji.

 11. naprosto souhlasím s každým slovem a myšlenkou

 12. Wanblitanka 7 roky

  Navrhuji doplnit dohodu o toto základní prohlášení:

  MY, NÍŽE PODEPSANÍ, CHCEME OBNOVIT HARMONII VE SVĚTĚ, A PROTO VEŘEJNĚ PROHLAŠUJEME, ŽE UČINÍME PĚT KROKŮ K DOSAŽENÍ MÍRU:

  1. Přiznáváme, že některé staré představy o Životě přestaly být prospěšné.

  2. Přiznáváme, že o Životě nevíme všechno a že toto poznání všechno změní.

  3. Připouštíme, že se dnes mohou zrodit nové představy o Životě, které
  mohou vést k novému způsobu života na Zemi.

  4. Jsme ochotni zkoumat tyto nové názory a pak je začlenit do našeho názorového systému, pokud budou v souladu s naší vnitřní pravdou.

  5. Jsme ochotni začít žít takovým životem, který bude vyjádřením našich názorů.

 13. jednoznačný a stoprocentní souhlas

 14. Souhlasím s myšlenkami obsaženými v Dohodě.

 15. I.B.Ebed 7 roky

  Zdravím Vás…
  Plně souhlasím, jinou cestu už nevidím… podívejte se prosím na Základní listinu lidských práv na Čl.23 …

  I.B.Ebed

 16. Marian Dydek 7 roky

  Plně souhlasím a podporuji obsah Dohody.V úvahu by se měla vzít i připomínka pana Lubomíra Č.

 17. Jan Svášek 7 roky

  Prozatím tu všechny zdravím a než tu začnu něco komentovat,nějaký čas se nejdřív porozhlédnu a zorientuji.Doufám,že se povede zorganizovat ten poradní oheň na Brněnské přehradě 27.6. t.r.,kde bych se rád osobně přišel přesvědčit,s kým se dávám do spolku.Nemyslím si,že se budu angažovat jen tak na základě něčeho,co si přečtu tady na netu,než se do něčeho „uvrtám“,chci vědět do čeho jdu a s kým.Tak snad brzy na viděnou!

 18. roman 7 roky

  Chybí mi tam odstavec o znovu zavedení Trestu smrti!!!! Minimálně za privatizační zločiny, vlastizradu, „mírové mise Iráku a Jugoslávii“ a vraždu!!!

 19. Zdravím všechny.Taky plně souhlasím

 20. Rebák 7 roky

  Plně souhlasím Rebak, důstojník vz.-válečný veterán

 21. Pavel Kalina 7 roky

  V plném rozsahu souhlasím se všemi body!!!

 22. Libor 7 roky

  Přečetl jsem si dotaz : „kdo je Libor Č?“ Zdravím, jsem tu pár minut a zatím čtu, přemýšlím a snažím zorientovat. Na Komunu jsem se dostal před chvilkou skrze odkaz na ceskoslovenstivojaci.org. Už po přečtení vašich příspěvků vím, že mám co sdělit. Avšak po pár minutové návštěvě stránek se pokouším vstřebat názory, ke kterým určitě zformuluji svoji reakci. Prosím o strpení, jsem tu úplný nováček. Děkuji za pochopení.

 23. genlina 7 roky

  Jsem na tom podobně jako pan Libor.K odkazu a registraci mne přivedl původně odkaz http://ceskoslovenstivojaci.org/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork hned jak jsem tam „vlezla“byla jsem mile překvapena a od té chvíle přemýšlím,jak se přihlásit když nejsem voják v záloze.Zatím jsem tady a pročítám vše vč.komentářů.Už teď jsem plná kladných dojmů ze zjištění,že tu existují lidé,kterým není lhostejný osud ať už jejich vlastní,jejich potomků,země či celého světa a aktivně se snaží zvrátit současné dění,které nevede v žádném případě k dobru nikoho a ničeho a téměř všichni už to vědí.Je sice ještě pár jedinců,kteří stále nevytáhli hlavu z písku, ale předpokládám,že s první reálnou konfrontací ohrožující domnělý pocit bezpečí ji rychle vytáhnou.Takže jen se trochu rozkoukám a zjistím,jak to tady funguje a zcela jistě se zapojím.Dohoda se mi líbí,souzním a souhlasím se všemi body s přihlédnutím k připomínkám paní Zdenky Wagnerové,myslím,že jsou smysluplné.

 24. Pavel 7 roky

  S body souhlasim a plne podporuji.
  Na organizatory ma malou prosbu.
  Domnivam se, ze hodne z nas je nastvanych, asi mensi procento je nastvanych tak aby neco podnikli.
  Pokud jsou nastvani a neco by podnikli, tak nevi, co a jak.
  Podle meho nazoru to chce, pokud se tak nedeje, pracovat i timto smerem.
  „Inu, je potreba se dat do prace“.

 25. Pavel H 7 roky

  Plne sa prikláňam k bodom dohody. S poľutovaním by som však rád dodal, že demokracia je ešte väčšia utópia ako kedisi komunizmus, i keď myšlienku komúny ako takej nezavrhujem. Sme ľudia spoločenskí. Z mojich doterajších skúseností od 17.11. 1989 považujem demokraciu za najhrubšiu formu chaosu a anarchie, teda živné prostredie stvorené výlučne pre organizovaný zločin a temne sily, ktoré si chú zotročiť a zneužívať občanov a ich bohatsvo v Čechách i na Slovesnku. Nemusíte pravda so mnou demokraticky súhlasiť, ale to na veci nič nezmení.
  Preto si myslím, že by sa nemali zavádzať žiadne termíny pre naše vzájomné spolunažívanie.

 26. Petr Radáč 7 roky

  Dostal jsem se na vaše stránky skrze odkaz Českoslovenští vojáci v záloze tak prosím o strpení než se zde v Komuně zorientuji,děkuji

 27. Zdravím všechny .Je překvapující a milé najít takovou stránku .Delší dobu jsem něco obdobného hledal a narazil na ní jen náhodou tak doufám že nebude pro mě sklamáním ale přínosem .Děkuji tomu kdo jí zveřejnil na fc velice dobrý nápad .No a důvod vstoupit sem ,přiložené video založené na rozumu a vhodně voleného slova i jeho otevřenost .

 28. Jaroslav Rejl 7 roky

  Jako rehabilitovaný důstojník ,který poznal na vlastní kůži co byla vedoucí úloha strany jsem převrat v roce 1989 přivítal s nadějí, že konečně bude u nás demokracie a zem povedou rozumní,vzdělaní a zodpovědní lidé.Jsem však hluboce zklamán a proto s činem, který konáte ve všem souhlasím a rád přispěji i přes svůj věk a zdraví k této činnosti.

 29. Pavel Kotas 7 roky

  Plně souhlasím s dohodou se spoluobčany ve všech bodech.!!

 30. Pavel Malý 7 roky

  Souhlas..co mohu udělat pro Komunu?

 31. aslan17 7 roky

  S uvedenými body souhlasím. Vzhledem k měnící se situaci k horšímu by bylo dobré ještě přidat další. Současná vláda nekoná v zájmu obyvatel a nedokáže situaci řešit. To, že jsou politici otřesení a dojatí, nám není k ničemu.

 32. souhlasím se vším co se tady píše.

Napište komentář

© 2022 Komuna.cz | Běží s podporou IdeaServis

nebo

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?