Dr. Dušan MAKOVICKÝ


(* 10. december 1866, Ružomberok – † 12.3 1921, Ružomberok)
– slovenský lekár, publicista, spisovateľ a prekladateľ.
PôVOD:
– zo zámožnej rodiny – otec: Peter Makovický, matka: Anna, rod. Pálková – sestra
– sesternica Bohdana – ženou Jozefa Škultétyho.
VZDELANIE
– v Ružomberku, v Nagykőrösi a Šoprone.
– na lekárskej fakulte v Prahe 14. októbra 1885
– členom študentského spolku slovenských študentov Detvan- tu: s Martinom Kukučínom, zoznámil sa s filozofickými názormi L.N. Tolstého, ale tiež s filozofiou T. G. Masaryka –
1889 – 1890- po neúspešných skúškach pokračoval v rakúskom Innsbrucku a  v Berlíne, promócie 1891 v Prahe.
– ako študent podnikol svoju prvú cestu do Ruska – 1890
– udržiaval písomný styk s Levom Nikolajevičom Tolstým, stal sa členom Tolstého krúžku.
PRÁCA:
1891 – 1894 – ako sekundárny lekár v Innsbrucku.- 1894 odišiel do Budapešti,už vtedy ako praktický lekár v Žiline (budova, v ktorej býval. je pomenovaná po ňom – Makovického dom),
– Jeho najbližším priateľom sa stal v Prahe od štúdií ďalší slovenský tolstojovec, spolužiak Albert Škarvan (po ukončení školy ho dlhé roky finančne podporoval).
1904 – 1910 – osobným lekárom ruského spis. Leva Nikolajeviča Tolstého v Jasne j Poľane, kedy sa stretol s Milanom Rastislavom Štefánikom, ktorý tam Tolstého navštívil.
1915 – 1916 – internovaný za odpor voči vojne
1919 – ochorel na brušný týfus.
1920 – spolu so svojou ruskou manželkou sa vrátili do Ružomberka, kde v roku 1921 spáchal samovraždu.
TVORBA
Okrem uverejňovania Tolstého listov tiež publikoval preklady jeho diel, zápisky a state o ňom.
1896 – 1898 – zložil a redigoval edíciu Poučné čítanie, v ktorej vyšlo 17 brožúr, obsahujúce preklady ruských autorov. Sprevádzal Tolstého až do jeho posledných chvíľ .Po jeho smrti spracúval svoje záznamy a pred návratom domov v roku 1920 ich daroval Múzeu L.N. Tolstého v Moskve.
Keď cestoval za Tolstým na Krym (1901-02,) navštívili aj M. Gorkého a A.P. Čechova. Ohlas týchto stretnutí na Slovensku viedol k zvýšeniu prekladateľského záujmu o ich tvorbu.
DIELO:
– názorovo inklinoval k hlasistom, mal však dobré vzťahy i s martinským centrom
– Knižné diela
1922 /1923 – Jasnopoľanskije zapiski, I. a II. zväzok (Moskva)
1979 – U L. N. Tolstogo 1904 – 1910, I. – IV. zväzok (Moskva)
– Odborné diela
1899 – Trachóm (Skalica)
– Preklady
1894 – Lev Nikolajevič Tolstoj: Kreutzerova sonáta (Martin)
1897 – Lev Nikolajevič Tolstoj: Čím sú ľudia živí (Ružomberok)
1897 – Lev Nikolajevič Tolstoj: Prenasledovanie kresťanov v Rusku v r. 1895 – 1896 (Ružomberok)
1897 – Lev Nikolajevič Tolstoj: Blíženie sa konca (Ružomberok)
1900 – Lev Nikolajevič Tolstoj: Prečo sa ľudia omamujú (Martin)

0 komentářů

Napište komentář

© 2022 Komuna.cz | Běží s podporou IdeaServis

nebo

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?