Dušan Samuel JURKOVIČ
(* 23. august 1868, Turá Lúka – † 21. 12. 1947 Bratislava)
– slovenský architekt, dizajnér a etnograf.
Na jeho počesť sa udeľuje Cena Dušana Jurkoviča – od 1964.
PôVOD:
– z národoveckej rodiny – otec Juraj, spoluzakladateľ Matice slovenskej,matka: Emília, rod .Jurkovičová
– starý otec z matkinej strany Samuel Jurkovič – zakladateľ Gazdovského spolku v Sobotišti
– 1883 – 1965 – manželstvo s Boženou Bartelmusovou – 3 synovia
VZDELANIE:
– 1874 – 1878 – evanjelická cirkevná škola v Brezovej
– 1878 – 1884 – maďarská meštianska škola v Šamoríne a nižšie gymnázium v Šoproni
– 1884 – 1889 – štátna škola remesiel vo Viedni
– 1892 – štúdium ľudového staviteľstva Valašska- spolupráca na príprave národopisnej výstavy vo Vsetíne a jeho expozícia valašskej izby.
– 1892 – 95 – štúdium zamerané na staviteľstvo v dreve – veľa ciest najmä po moravskom Valašsku a západnom Slovensku.
PRÁCA:
Vo svojej práci sa zdokonalil v ateliéroch u architektov B. Bullu a M. Urbánka.
– 1887 – na výstave ľudových výšiviek v Martine objavil vstupnú vežu „slovenskej brány“ od architekta Blažeja Bullu
– 1888 – 91 -u Bullu nastúpil na prax
– 1891 pracoval v projektovej kancelárii architekta Michala Urbánka v českom Vsetíne, s ním navštívil Prahu
– 1918 – Po prvej svetovej vojne navrhol prvé montované domy, ktorými sa usiloval riešiť problémy slovenského stavebníctva.
– 1921 – ako prvý začal stavať domy z pálených veľkoplošných dielcov – prvý krok k prefabrikácii.
1938 – bratislavská univerzita mu udelila čestný doktorát
1947 – v diele Skladacie rodinné domy z pálených tehliarskych výrobkov
DIELO
Na prelome 19. a 20. storočia vznikala nová vlna tvorby, ktorá prekonala všetky zažité formy ako historizmus či jednotvárny eklektizmus. Nové smery sa uberali rozmanitými smermi , z ktorých snáď najvýraznejšia sa stáva záľuba v tradícii, detailoch a ornamente. Dušan Jurkovič ako architekt nadviazal na európske trendy modernej architektúry v prvej pol. 20. stor. Cieľavedome zužitkúval ľudovú architektúru. Je považovaný za zakladateľa modernej slovenskej architektúry.
– 1895 – podiel na vzniku Národopisnej výstavy českoslovanskej v Prahe, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom – 1.veľ. objednávka pre Pohorskú jednotu Radhošť vo Frenštále(návrh turistických stavieb na Pustevnách.
– 1899 – v Brne pôsobil už ako samostatný architekt – v okruhu národne orientovanej brnianskej inteligencie – pri Novom Měste nad Metují sa zoznámil so svojou budúcou manželkou
– 1882 – navrhol a postavil komplex kúpeľ. stavieb v Luhačoviciach.
1906 – vlastnú vilu v brnianskej štvrti Žabovřesky, pri jej otvorení sa konala výstava jeho interiérových prác
1910 – členom Spolku výtvarných umelcov Mánes v Prahe. – Počas prvej svetovej vojny pracoval v Krakove, kde navrhoval cintoríny a pomníky pre okres Žmigród v západnej Haliči.
– 1918- po vzniku ČSR sa vracia spať na Slovensko a usadil sa v Bratislave – vládnym komisárom pre zachovanie umeleckých pamiatok na Slovensku
– v máji 1919 – poverenie pripraviť smútočný obrad a pohreb generála dr. Milana Rastislava Štefánika na Bradle + projekt mohyly na Bradle, ktorá dodnes ostáva v očiach verejnosti zrejme jeho najvýznamnejšou stavbou 1926-28.
– 1920 – čestným členom Masarykovej Akadémie práce a začal sa zaoberať problematikou štandardizovanej výstavby rodinných domov na Slovensku.
V ďalšom období – generálnym predsedom Umeleckej besedy slovenskej za zachovávanie archeologických a prírodných pamiatok na Slovensku
1924 – predsedom Spoločnosti Slovenského vlastivedného múzea a spoluzakladateľom múzea v Bratislave.
1929 – predsedom novozaloženej Školy umeleckých remesiel v Bratislave- zaoberal sa typizovanou výstavbou školských budov pre slovenský vidiek.
– tridsiate roky sa Dušan Jurkovič stretol so špecifickou výzvou dať primeraný architektonický výraz technickému dielu umiestnenému v mimoriadne náročných podmienkach, keď sa v rokoch 1936 – 1937 riešili projekty staníc lanovej dráhy na Lomnický štít.
II. svetová vojna a povojnové obdobie
K jeho 70. narodeninám usporiadala Umelecká beseda slovenská veľkú výstavu jeho celoživotného diela. Počas druhej svetovej vojny aktívne podporoval účasť svojich synov v protifašistickom odboji a sám reagoval na vzniknuté udalosti sériou náčrtov pre pamätníky. V roku 1946 sa zúčastnil na konferencii v Londýne o znovuvybudovaní zničených miest a možnostiach využitia montovaných obytných domov. V tom istom roku ešte stihol vydať publikáciu „Skladacie domky rodinné z pálených tehliarskych výrobkov“.
Zomiera 21. decembra 1947 v Bratislave. O necelý rok neskôr boli jeho pozostatky prevezené na cintorín v Brezovej pod Bradlom.kde je aj pochovaný.
OCENENIA:
1930 – 1935 – veľký počet ocenení z rôznych výstav umenia po celej Európe.
– In memoriam mu bol udelený Rad T. G. Masaryka I. triedy za vynikajúce zásluhy o demokraciu a ľudské práva.
– Za mohylu na Bradle vyznamenaný Veľkou Katzovou cenou Československej akadémie vied a umení (1933).
– Národný umelec (1946).
Výstavy
1892 Národopisná výstava vo Vsetíne
1895 Národopisná výstava českoslovanská v Prahe
1906 výstava interiérovej tvorby pri príležitosti dokončenia stavby vlastnej vily
1938 výstava Diela Dušana Jurkoviča v sieni Umeleckej besedy slovenskej
1945 – 1946 výstava životného umeleckého diela národného umelca architekta Dra. h. c. Dušana Jurkoviča v Prahe
1971 výstava Diela Dušana Jurkoviča v Bratislave
1988 výstava Dušan Jurkovič v Zlíne
1993 Dušan Jurkovič – súborná výstava architektonického diela, Bratislava
DIELO
Mohyla MRŠtefánika na Bradle
Vlastná vila Dušana Jurkoviča v Bratislave.
Kostol sv. Cyrila a Metoda v Bratřejove
Valašská izba – Národopisná výstava vo Vsetíne
Nová radnice vo Vsetíne
Valašská a Čičmanská zádruha, Oravský dom – Narodopisná českoslovanská výstava v Prahe
Občanská záložna vo Vsetíne
Rozhľadňa na vrchu Brňov (návrh)
Stavba a zariadenie vily na Rezku pre R. Bartelmusa
Lázně Luhačovice, regulačný plán Luhačovíc
Kaviareň A. Polenka v Brne (návrh)
Vila J. Pospíšila, Brno
Rodinný dom J. Bartoňa, Královo Pole
Spolkový dom v Skalici,Náhrobok sestier Jurkovičových, zariadenie pracovne Dr. P. Blahu, vínna búda Dr. P. Blahu a náhrobok Dr. P. Blahu, dostavba veže k ev. kostolu v Skalici
Penzionát Vesna v Brne
Výstavná vitrína pre Londýn
Nábytok pre dr. J. Jeništu
Adaptácia vily a továrne j. Martinovského, Borovnice na Morave (návrh)
Obecný dom v Hospozíne (návrh)
Sv. Hostýn: prestavba kaplnky (návrh)
Hotel Luhačovice
Lázně Luhačovice
Vila Dušana Jurkoviča
Obchodný dom J. Patrného, Jaroměř (návrh)
Vila F. Nováka, Luhačovice
Hronov nad Mětují, návrhy typizovaných rodinných domov
Dom B. Němcovej, Jičín
Lázně Luhačovice, druhý kúpeľný dom
Hostinec j. Vlka, Kuřim u Brna
Nájomný dom B. Škardu v Brne
Molitorov, Zámok j. Veselého prestavba
Nové město nad Mětují, Zámok J. Bartoňa
Mestská elektráreň, Boskovice
Sirotinec, Modra
Hostinec a spolkový dom, Brezová pod Bradlom
Chata s rozhľadňou na vrchu Dobrošov
Vojenské cintoríny a pamätníky
Útulňa invalidov na Magure (návrh)
Kolónia robotníckych domov Dynamitka pri Bratislave
Mohyla na mieste pádu lietadla gen. Dr. M. R. Štefánika, Ivanka pri Dunaji
Zámok vo Zvolene – sídlo župného úradu (návrh)
Rodinné domy aj vlastná vila, Lermontovova ulica, Bratislava
Stavebný projekt Mohyla M. R. Štefánika na Bradle
Štefánikov ústav sociálnej starostlivosti, Martin
Štátne obytné domy vo Zvolene – Jurkovičove domy vo Zvolene realizácia
Mohyla M. R. Štefánika na Bradle realizácia
Pomník J. Jenistu, Praha
Činžové domy a vily – Legionárske stavebné družstvo – Bratislava, Ursínyho ul.
Sanatórium MUDr. Karola Kocha – Bratislava, Partizánska ul.
Typové rodinné domy z dreva (návrh na 5 typov)
Pamätník obetiam I. svetovej vojny, Becherov
Škola s oceľovou konštrukciou
Administratívna budova firmy na káble, Bratislava
Pavlačový bytový dom, Považská Bystrica
Návrhy pre Západoslovenské elektrárne
Epidemiologická nemocnica v Bratislave (návrh pre užšiu súťaž)
Pomník Ľudovíta Štúra v Modre
Úprava budovy Energoprojektov Bratislave
Mauzóleum padlým na bojisku druhej svetovej vojny (návrh)
Úprava Slovenskej hypotečnej banky v Bratislave
Prístavba kartonážnej fabriky Tekla, Skalica
Návrhy pre Západoslovenské elektrárne
Prestavba tehelne, Stará Turá
Adaptácia Slovenskej banky, Banská Bystrica
Rodinný dom v Bratislave
Náhrobok M. J. Hurbana, Modra
Cintorín, Brezová pod Bradlom
Hospodárska usadlosť do 8 ha
Typové rodinné domy z tehliarskych výrobkov
Kultúrny dom, Čierny Balog
Pamätník slovenského národného povstania, Kremnička
Úprava mohyly na Bradle
Hrobka dr. M. Hodžu, Martin (návrh)
PUBLIKÁCIE (výber)
JURKOVIČ, Dušan. Mohyla Dr. M. R. Štefánika na Bradle. Praha : Štátne nakladateľstvo, 1929. 68 s. Dostupné online.
0 komentářů

Napište komentář

© 2022 Komuna.cz | Běží s podporou IdeaServis

nebo

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?