O suverenitu u státu občan nemusí žádat. Suverenitu – svůj důstojný postoj – svébytnost svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národů.

Otrok s krycím názvem občan se v dnešní době přemosťuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru – domu  nazvaného Česká a Slovenské republika. Jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. Svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát – současné nelegitimní vlády dožadovat.

Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě. Pro spokojený a zdravý život bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní dispoziční kredit. Svými životními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí.

2017-03-05 Jak získat Suverenitu občanů u státu? Soňa Csiffáry

Půjdeme cestou svobodného člověka.

Naše lidské svobody budeme žít – naplňovat přes naše každodenní životy.

Budeme vytvářet přirozené živoucí soběstačné sítě morálních a duchovních lidí.

Nepotřebujeme se dožadovat nelegitimní vlády o uznání našich základních lidských svobod!

Demokracie a svobody za účasti lidí zapojených do tohoto zvrhlého konzumního systému pro
skutečně svobodného člověka zde nejsou a nebudou.Nevadí.
Nebudeme se dopouštět na nich a na nás samotných násilí.
Nebudeme používat donucovací prostředky.
většina lidí v starém systému nemá zájem zatím něco na sobě měnit.
My je nezajímáme a zajímat nebudeme. Neuplatňujeme násilí vůči těmto lidem.

Jdeme žít svoje životy.
Budeme dobrým příkladem pro ostatní.

Vše co stojí za kruhem konu ( rodiny – společenství ) zá – kon není zdravý pro přirozenost člověka.
Zákon byl odjakživa nástrojem otrokářů.

Jaké hry se ještě držíme a proč?
Kdo nám nasazuje pouta?
Přestaneme vyživovat stávající systém penězi a svojí činností – energií.

Podněty ke změnám v našich zemích:

Předání státního aparátu.

Úřednická vláda.

Zemské uspořádání – samostaté hospodaření zemí Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko.

Přijetí a ochrana alternativních způsobů života.

Volby potřeb – osobní a celospolečenské.

Národní rozpočtové volby celostátních potřeb.

Rozpočtové volby lidí v obcích.

 

                                                                                                                                                   Autor: Soňa Csiffáry

info.obcanskytribunal@gmail.com

YouTube: Občanský tribunál

www.komuna.cz                      Skupina: Občanský tribunál

www.svobodny-vysilac.cz     Pořad: SUVERENITA

www.obcanskytribunal.com

 

Studio Kadaň / Suverenita Česká republika / ČR / EU / Evropská unie / Martin Marcikán /Občanský tribunál / Občiansky tribunál / Soňa Csiffáry / suverenita / Svobodný vysílač CS

 

0 komentářů

Napište komentář

© 2022 Komuna.cz | Běží s podporou IdeaServis

nebo

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?