Janko KRÁĽ
( 24.apríla 1822 Liptov. Mikuláš – 23. mája 1876 Zlaté Moravce)
– výnimočný básnik štúrovskej generácie, rebel a revolucionár


PôVOD:
– z rodiny mäsiara a krčmára Jána Kráľa a matky Žofie, rod. Šľachtovej
– 1851 – manželstvo s Máriou Polexínou Modrányiovou- traja synovia Vladimír Všeslav, Mladen Radivoj, Janko a dcéra Anastázia..
VZDELANIE:
– 1826–1842 – v Liptovskom Mikuláši, Šajavskom Gemeri, Levoči, Kežmarku
– 1842 – evanjelické lýceum v Bratislave – zoznámil sa tu s Ľudovítom Štúrom,
( po J. Kráľovi je pomenovaný mestský park) .
-1844- na protest proti odvolaniu Ľud. Štúra z lýcea odchádza
Od roku 1843 píše básne v Štúrovej slovenčine, ako jeden z prvých.
– 1844- do Mikuláša – do príprav založ. spolku Tatrín
-potom putuje po stopách legendárneho hrdinu Juraja Jánošíka a neskôr na Dolnú zem.
PRÁCA:
– 1847 – ako advokát v Pešti v kancelárii A. B. Vrchovského -prvé revolučné impulzy ho ťahajú späť na Slovensko.
– jar 1848 – s J. Rotaridesom ľudové vzbury v Plachtinciach a Príbelciach- väznenie v Šahách a Pešti,mučenie a odsúdenie na trest smrti- zmenili na väzenie 10 ťažkých mesiacov.
Po1849- úradníkom štátnej správy v Balážskych Ďarmotách – tu sa zoznámil s Boženou Němcovou
– Modrom Kameni, Lučenci, Čadci, Martine, Kláštore pod Zn.
– 1862 bol prísediacim sudcom župného súdu v Zlatých Moravciach.
– 1867 – zo štát. služieb bol prepustený( rak.-uh. vyrovnanie). -robí si štátnu advokátsku skúšku.
Zomrel v Zlatých Moravciach na brušný týfus.
– 1940 – vraj boli jeho telesné pozostatky prevezené na Národný cintorín v Martine, je však možné, že zostali v Zlatých Moravciach a básnik má v Martine len symbolický hrob.
DIELO:
Prvé verše začal písať už počas štúdií na bratislavskom lýceu. Spočiatku písal v češtine, neskôr začal používať spisovnú slovenčinu a patril k jedným z prvých básnikov, ktorí používali Štúrovu slovenčinu
– napísal prvú báseň v Štúrovej slovenčine – Duma bratislavská
( vtedy ho Štúr ho označil za najtalentovanejšieho básnika).
– zbierka Piesne a balady:
– Bojazlivá
– Skamenelý
– Bezbožné dievky
– Kvet – sociálna balada so sociálnym problémom.
– Zakliata panna vo Váhu a divný Janko – je to autoštylizácia, autor = divný Janko. (Vidí rozpory sveta, biedu, nepokojnosť, je bezradný, vyhýba sa ľuďom. Na Váhu sa ukazuje panna, do pása žena, od pása ryba. Janko ju vidí plakať, preto sa rozhodne oslobodiť ju. Podľa povesti ju môže oslobodiť mladík, ktorý skočí do Váhu a predtým si obráti naopak všetky svoje veci. Zabudol si obrátiť len vrecko na tabak, preto sa utopil).
– Dráma sveta – cyklus básní o prítomnosti a budúcnosti ľudstva- sem básne:
– Remeselník
– Zloboh – pod nim predstavuje ministra Metternicha,krutý absolutizmus, utláčanie slobody prejavu, prísnu cenzúru.
– Výlomky z Jánošíka – je to revolučná – – z troch častí:
1. Janko
2. Žobrák
3. Zbojníkova balada
– Žatva
Tvorbou známy, životom už menej- muž so zvláštnou povahou..
-.Jeho pravá podoba zostane zahalená rúškom tajomstva- počas života sa nechcel dať fotiť ani namaľovať – portréty, vznikli po jeho smrti, podľa fantázie umelcov,inšpirovaní synom Mladenom, ktorý sa naňho z jeho detí najviac podobal.
– opisy priateľov: Božena Němcová- nielen jeho výzor, ale aj búrlivú povahu a svojské spôsoby umelca.
– PREKLADY – schopný hovoriť až 9 (prípadne 10) jazykmi. Popri svojej tvorbe sa okrajovo venoval aj prekladu.
V jeho pozostalosti sa zachovali jeho ukrajinské výpisky zo Zaleského, ruské z Nestora a Pskovského letopisu, z Chomiakova a Puškina.
– Podľa ruského prekladu Alexandra A. Petrova zo sanskritu preložil do slovenčiny úryvky z Mahábháraty, Kálidásovu Šakuntalu, povesť o Ribe a o Nalovi a Damajante.
PAMIATKY.
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši umožňuje nahliadnuť do izby básnika. Nad posteľou visí stará čiernobiela fotografia, na ktorej je žena s bradatým mužom.
„Fotografia sa našla pred zhruba štyridsiatimi rokmi v pozostalosti Jozefa Miloslava Hurbana. V jej blízkosti bol list, v ktorom Janko Kráľ písal Hurbanovi, že sa oženil. Fotografiu začali skúmať, a niektorí sa zhodujú v tom, že žena na fotografii by mala byť Mária Polexína Modrányiová, teda básnikova manželka. Predpokladáme, že vedľa nej je jej manžel Janko Kráľ. Dodnes má táto teória svojich odporcov,“ podľa Ruženy Antolovej z Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.
– na 150. výr. narodenia – do svetových kultúrnych výročí UNESCO- priradený k takým velikánom európskej romantickej literatúry ako Puškin, Mickiewicz, Byron.

0 komentářů

Napište komentář

© 2022 Komuna.cz | Běží s podporou IdeaServis

nebo

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?