DNES SLÁVI SVOJU 100-ROČNICU jeden z našich veteránov
KAROL STEKLÝ, rotný v. v.
(︠*27.apríl 1921 v Trenčíne)


Jeho život sa niekoľkokrát spojil s postavou M. R. Štefánika :
– jeho otec bojoval v Štefánikovej légii
– počas 2. sv. vojny bojoval na talianskom fronte: „Nešiel som do vojny zabíjať ľudí, vždy som chcel pomáhať “
– sám je čestným členom Spoločnosti M. R. Štefánika
– nazbieral veľa materiálu o Štefánikovom lietadle Caproni
– napísal knihu o histórii stavby repliky lietadla a tento rok vyšlo rozšírené 2. vydanie Letec Štefánik a Caproni
– keď mal 90 rokov, skočil tandemový zoskok padákom, o rok neskôr znova a chystá sa na to opäť, keď mu to zdravie dovolí.
„Nepotrebujem nič falšovať, žijem, ako príde, všetko prirodzene,“ rozpráva pamätník Karol.
PôVOD:
Otec- pôv. Čech -prevádzkovateľ reštaurácie v trenčianskych Masarykových kasárňach- bývalý taliansky legionár počas 1.svet. vojny – matka Gizela, rod. Švančarová – v domácnosti -1925 – po bankrote podniku otec odišiel hľadať si prácu do Nemecka (po skončení 2. svet. vojny sa vrátil z talianskeho frontu) – s matkou a bratom Františkom odišli z kasární k matkinej rodine do Opatovej -malá podpora detí legionára – po vzniku Slov. štátu – prijal slovenské štátne občianstvo (po otcovi české), aby nemusel opustiť Slovensko(ako väčšina Čechov a Źidov.)
VZDELANIE: – meštianka v Trenčíne – vyučil sa za zámočníka v dielni Antona Földváriho
PRÁCA: 1938 – v ZŤS Dubnica – 1942 – narukoval do armády
-1943 – v ženijnom útvare v Novom Meste n/V. – priamym účastníkom 2. svetovej vojny( i na talianskom fronte):
– „Veliteľom mojej roty bol istý Stanek. Keď sme pochodovali okolo jeho domu, museli sme spievať. Jeho manželka vždy vyšla von pred dom, kývala nám a zdravila. Taká sympatická pani. Mala však špatný osud. Stanek bol silne zameraný proti Nemcom. A keď vypuklo povstanie, prišlo pre neho gestapo. Keď si obliekal kožený kabát, v bočnom vačku mal pištoľ a cez rukáv dvoch členov gestapa zastrelil a ušiel. Jeho manželka bola v tom čase v druhom stave. Ju potom mučili tu na Brezine a má tam aj pomník – Elena Staneková. Vždy, keď tam chodíme oslavovať, tak idem k jej hrobu, pretože si spomeniem, ako chudera zle skončila. Mala rozbitú hlavu, rozpárané brucho a plod dieťaťa bol hodený vedľa nej. Tak ju pochovali do hromadného hrobu.“
– ako skladník výzbroj. materiálu – nebol síce medzi partizánmi, ale ich podporoval:
„ Chodil som autami a keď sa potrebovali presunúť, keď po nich išli, tak dalo sa im nejaké vojenské oblečenie, nejaký kabát sme im prehodili cez plecia …vozil som ich sem a tam, aby som ich zachránil. Mal som na starosti zbrojný sklad, a čo potrebovali, dostali odo mňa. Čiže mňa potrebovali ‚vonku‘, nie strieľať niekoho.“
– po výcviku odvelený na front k zaisťovacej divízii, pôsobiacej v Bielorusku v blízkosti Minska – niektorí začali prebiehať na stranu bielorus. partizánov, s ktorými spolupracovali( aj kpt. Nálepka) „…Vedome sme pomáhali ruským zajatcom, nosili sme im cez plot chlieb. Nemeckým strážnikom sme dali cigarety a oni sa tvárili, že nič nevidia,“ spomína na toto obdobie – tu zažili aj bombardovanie malými lietadlami „kukuruznikmi“, ktoré pilotovali prevažne ženy.
– premiestnenie divízie na južný front do Talianska(Nemci slov. vojakom prestali dôverovať)
V čase ofenzívy spojeneckých vojsk pri ústupových bojoch sa osobne dostal do veľmi kritických situácií- letecké nálety, bombardovanie, videl, ako Taliani popravujú sv.vojakov-dezertérov i partizánov- zažil chaos ústupových vojsk. Na konci vojny bol na severe Talianska.= v armáde počas vojny bol tri roky
– v auguste r.1945 – návrat na Slovensko – do decembra v služob. pomere v československej armáde.
– 1945-55 – ako bagrista v Severočeských povrchových hnedouhoľných baniach na Mostecku
– neskôr návrat po smrti matky – v Závode ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom (až do dôch.)
– pritom ako inštruktor výcviku v komárňanskej pevnosti
Počas pôsobenia v 2. svetovej vojne sa naučil po rusky a po taliansky, čo celoživotne aktívne využíval v práci aj v súkromí – vo vojne vďaka jazyk. znalosti zachránil mnohým životy:
a) člen SZPB sprevádzal a tlmočil talianskym delegáciám ( počas výroč.osláv SNP)
b) pôsobil na montážach v Sovietskom zväze.
– ako vojak sa veľmi zaujímal o vojenskú techniku, najmä o lietadlá.
– 1990 – členom Štefánikovej spoločnosti- myšlienka na zostrojenie repliky lietadla.
Jeho znalosť talianskeho jazyka využil i bývalý minister obrany SR p. Pavol Kánis- spolu so skupinou leteckých odborníkov zdokumentovali leteckú haváriu, pri ktorej zahynul gen. Dr. M. R. Štefánik.
– osobne nadviazal kontakty s majiteľkou firmy Caproni, zoznámil sa pritom aj so synom a dcérou konštruktéra a výrobcu tohto lietadla – s pani barónkou dodnes udržuje kontakt…. ZÍSKAL PRE P. KÁNISA PODROBNÚ KONŠTRUKČNÚ DOKUMENTÁCIU UVEDENÉHO TYPU.
– Aktívne pracoval na rekonštrukcii lietadla, na ktorom zahynul gen. Štefánik – stavba repliky trvala od roku 1994 do 2003 – lietadlo je vystavené vo vstupnej hale letiska M. R. Štefánika v Bratislave
-. osobne publikoval históriu výroby uvedeného typu, jeho letové vlastnosti, výzbroj i použitie v boji.
– Stal sa nadšeným zberateľom častí havarovaných lietadiel z 2.sv. vojny na území Slovenska- vlastní niekoľko exponátov, ktoré sú uložené v historickom múzeu v Slavičíne.
– Je členom Klubu letcov a parašutistov, tiež pobočky SLZ gen. Dr. M. R. Štefánika pri Posádkovom klube Trenčín – od dovŕšenia 90 rokov už 2 x tandemovo zoskočil padákom na letisku v Slávnici.
– Zúčastňuje sa besied v spoloč. organizáciách a školách, kde mladšej generácii popisuje hrôzy vojny.
– Stal sa tak aktívnym bojovníkom za mier. Dokáže poukázať i na nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí v dnešných dňoch pri našej ľahostajnosti.
TVORBA:
– 2001 – Karol Steklý: Letec Štefánik a Caproni
– 2021 – Karol Steklý – Jozef Buffa: Letec Štefánik …- rozšírené vydanie knihy o histórii stavby repliky lietadla.

0 komentářů

Napište komentář

© 2022 Komuna.cz | Běží s podporou IdeaServis

nebo

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?