Leopold Branislav Abafim – „Abaffy de Nagyabafalva et Fels-Lehota“ – historicky Abaffy, pseud :: Branko rovinou LB Rovinné
(* 18. 2. 1827 Slov. Aradáč – † 27. február 1883 tamže- Rak.Uh)
– slovenský prozaik, básník, dramatik a evangelický farář

LBAbafi – život, soukromí, dílo

PŮVOD:
– z oravské větve šlechtického rodu Abafim s predikáty z Aboviec a Horní Lhůty (Abaffy de Nagyabafalva et Fels-Lehota) – Slováků žijících ve Vojvodině
-otec evangelický farář Daniel Abafim, matka Karolína, rod. Rohoňová, – 2 bratry a sestru
– manželka: Anna, rod. Koléniová (mladší dcera Myjavské vlastenka A.Koléniovej) – 5 syny (Mikuláš, Jan, Cyril, Branislav a Jaroš) a 3 dcery (Jarmila, manželka ev. Faráře Michala Bodického, Marina a Milina)
VZDĚLÁNÍ:
– v Levoči, Prešově av Bratislavě
– později pokračoval ve studiu teologie
PRÁCE:
– 1848- 49 – na čele 2 revoluce. výprav, účast na Slov. sjezdu v Praze Po revoluci – jako úředník Nitranské stolice
– se studiem teologie současně kaplanem v Beckova
– po vysvěcení – 1855 – farářem
– 1881 – 1882 – jako zakladatel i redaktor kazatelského měsíčníku Slovo životaschopné pro článek proti maďarizaci zbavený redaktorstva, odsouzen na pokutu.
TVORBA
– Literární činný již během studia v Levoči, aktivní člen Slovenské studentských spolků
– básně, dramata a prózy uveřejňoval v časopise Sokol, rukopisném Zabavnik Život av almanachu Lipa
– po 1875 – výlučně církevní tvorba.
– překládal do maďarštiny az němčiny do češtiny.
DÍLO:
Próza
– 1863 – Na rákosí, (povídka o dolnozemských Slovácích)
– 1864 – Tři hroby (novela se zbojnickou tématikou)
Drama:
– Bozkovci – dramatizace díla Jana Kalinčiaka
Poezie:
– 1848 – Pomněnka na slavjanskou besedu 1848 (básnická sbírka)
– 1874 – Ježíš a Zacheus nebo Opravdová Obrácení se.
– 1875 – Tím mírným (článek) – v církevních listech – za něj jejich vydavatel JM Hurban odsouzen na 3 měsíce vězení

Z Horniak na Dolniaky (1996) – dokumentární film STV

Odkaz facebooku skupiny
Rok Slovenská osobností a událostí
0 komentářů

Napište komentář

© 2022 Komuna.cz | Běží s podporou IdeaServis

nebo

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?