Leopold Branislav ABAFI – „Abaffy de Nagyabafalva et Felső-Lehota“ – historicky Abaffy, pseud::Branko Rovinov, L. B. Rovinov
(* 18. 2. 1827 Slov. Aradáč – † 27. február 1883 tamže- Rak.Uh)
– slovenský prozaik, básnik, dramatik a evanjelický farár

L.B.Abafi – život, súkromie, dielo

PôVOD:
– z oravskej vetvy šľachtického rodu Abafi s predikátmi z Aboviec a Hornej Lehoty (Abaffy de Nagyabafalva et Felső-Lehota) – Slovákov žijúcich vo Vojvodine
-otec evanjelický farár Daniel Abafi, matka Karolína, rod. Rohoňová, – 2 bratov a sestru
– manželka: Anna, rod. Koléniová (mladšia dcéra myjavskej vlastenky A.Koléniovej) – 5 synov (Mikuláš, Ján, Cyril, Branislav a Jaroš) a 3 dcéry (Jarmila, manželka ev. farára Michala Bodického, Marína a Milina)
VZDELANIE:
– v Levoči, Prešove a v Bratislave
– neskôr pokračoval v štúdiu teológie
PRÁCA:
– 1848– 49 – na čele 2 revoluč. výprav, účasť na Slov. zjazde v Prahe Po revolúcii – ako úradník Nitrianskej stolice
– so štúdiom teológie súčasne kaplánom v Beckove
– po vysvätení – 1855 – farárom
– 1881 – 1882 – ako zakladateľ i redaktor kazateľského mesačníka Slovo života- pre článok proti maďarizácii zbavený redaktorstva, odsúdený na pokutu.
TVORBA
– Literárne činný už počas štúdia v Levoči, aktívny člen slovenských študentských spolkov
– básne, drámy a prózy uverejňoval v časopise Sokol, rukopisnom zábavníku Život a v almanachu Lipa
– po 1875 – výlučne cirkevná tvorba.
– prekladal do maďarčiny a z nemčiny do slovenčiny.
DIELO:
Próza
– 1863 – Na rákosí,(poviedka o dolnozemských Slovákoch)
– 1864 – Tri hroby ( novela so zbojníckou tematikou)
Dráma:
– Bozkovci – dramatizácia diela Jána Kalinčiaka
Poézia:
– 1848 – Pomnenka na slavjanskou besedu 1848 (básnická zbierka)
– 1874 – Ježiš a Zacheus, alebo opravdove obrácenie sa.
– 1875 – Tým miernym (článok) – v Cirkevných listoch – zaň ich vydavateľ J. M. Hurban odsúdený na 3 mesiace väzenia

Z Horniakov na Dolniaky (1996) – dokumentárny film STV

Odkaz facebooku skupiny
Rok slovenských osobností a udalostí
0 komentářů

Napište komentář

© 2021 Komuna.cz | Běží s podporou IdeaServis

nebo

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

nebo    

Zapomněli své údaje?

nebo

Create Account