Samo CHALUPKA

(* 27. 2. 1812, Horná Lehota – † 19. 5. 1883, Hor. Lehota)

– slovenský romantický básnik a evanjelický kňaz, mladší brat dramatika Jána Chalupku

PÔVOD – z rodiny evanjelického farára Adama Chalupku a Anny, rod. Fruniovej.

VZDELANIE: najskôr u otca, neskôr potom gymnázium v Gemeri, lýceum v Kežmarku, v Rožňave, filoz. a teológiu na bratislavskom lýceu – jeden z iniciátorov vzniku Spoločnosti českoslovanskej.

PÔSOBENIE: knihovník, neskôr podpredseda tejto spoločnosti. Po vypuknutí povstania poľskej šľachty sa v roku 1830 vydal do Poľska ako dobrovoľník – zranený v bojoch pri Haliči. Potom – vychovávateľ v Demänovej, v roku 1833 pokračoval v štúdiu na evanjelickej teologickej fakulte vo Viedni. V slovenskom národnom hnutí – členom tajného mladoslov. spolku Vzájomnosť, štúrovského spolku Tatrín, spolutvorca Memoranda národa slovenského a spoluzakladateľ Matice slovenskej.

PRÁCA: evanjelický kaplán v Chyžnom, kňaz v Gemerských Tepliciach a v rodnej Hornej Lehote až do smrti.

TVORBA: Bol jedným z hlavných reprezentantov romantizmu, zobrazoval slovenskú prírodu, Slovensko, ale tiež vernosť rodnej krajine, ľudu a uvedomenie si jeho neslobodného postavenia, rozvinul ľudový jánošíkovský, ale aj protiturecký motív. V historickom speve Mor ho! zobrazil hrdinský odpor Slovákov v boji proti Rimanom, ktorý sa často aktualizoval v našich dejinách počas boja za národ. Využíval – podobne ako Botto – ľudové piesne, slovenskú ľudovú poéziu všeobecne. V 40. rokoch 19. storočia sa pridal k hnutiu Ľudovíta Štúra, no trval na väčšom uznaní nárečia svojho kraja, v čom ostal celé roky neústupný, aj keď už bola uzákonená nová slovenská gramatika a pravopis.

Publikoval v almanachu Plody .

POÉZIA:

rukopis s básnickými náčrtmi a veršami Repertorium dispositionum

básne Koníku moj vraný, Nářek slovenský, PÍseň vojenská – uverejnené v Fejerpatyho novom i starom vlasteneckom kalendári

1864 – MOR HO! – najznámejšia báseň

1868 – SPEVY( básnická zbierka): LIKAVSKÝ VÄZEŇ (pôvodný názov Jánošíkova náumka), KRÁĽOHOĽSKÁ, BRANKO, KOZÁK (pôvodný názov Syn vojny), TURČÍN PONIČAN, BOJ PRI JELŠAVE, Odboj Kupov, Vojenská, Juhoslovanom, Bolo i bude, Večer pod Tatrou, Při návratu do vlasti, Smutek, Toužba po vlasti, Má vlast…

Venoval sa aj tvorbe duchovnej poézie a ľudovýchovnej spisbe (náboženskými piesňami prispel do ZPĚVNÍKA EVANJELICKÉHO, 1842).

PREKLADY – Pálenka otrava – od Švajčiar. spisovateľa Heinricha

Odkaz facebooku skupiny

Rok slovenských osobností a udalostí.

https://www.facebook.com/rokosobnosti/

 

 

0 komentářů

Napište komentář

© 2022 Komuna.cz | Běží s podporou IdeaServis

nebo

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?