Odpoutávání USA od EU, role EU ve světové politice a co to znamená pro ČR?+

Odpoutávání USA od EU, role EU ve světové politice a co to znamená pro ČR?