V jakém světle bychom měli vnímat současnou situaci na Ukrajině? Měli bychom odmítat jednostranné informace, kterými nás krmí ČT a jiné sdělovací prostředky. Na Ukrajině nejde o revoluci, na Ukrajině jde o předem plánovaný převrat a získání moci nad touto významnou zemí. O tom, že uměle vyvolávané státní převraty mají přímo katastrofální důsledky svědčí i současná situace v Egyptě, Sýrii nebo Iráku. Vývoj v těchto zemích souvisí se současnou Ukrajinou skutečně více, než se na první pohled může zdát. Ukrajincům přejme ať si zachovají svoji hrdost a především zdravý úsudek a kritické myšlení a nepodlehnou nesplnitelným slibům neumětelů a diktátorů z Bruselu….

Zamyslíme-li se nad situací u nás, lze hovořit o prozatímní stagnaci vůči událostem v naší zemi. Lze předpokládat, že s postupujícím časem nebude již prostor k vyjednávání a situace se vyhrotí jako na Ukrajině.
Nechme tedy zvítězit zdravý rozum a nepodléhejme emocím. Máme dostatek prostoru získat co nejvíce odpůrců současné vládní garnitury.

Zdroj: Holešovská výzva – upraveno s komentářem

0 komentářů

Napište komentář

© 2022 Komuna.cz | Běží s podporou IdeaServis

nebo

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?