V Evropě se dějí události, které se dali již dávno očekávat.

Už před dvaceti lety jsem jako posluchačka University nové doby slyšela od jejího zakladatele léčitele a šamana Milana Calábka, že přijde brzy doba, kdy celou Evropu zaplaví příliv muslimských dobyvačných přistěhovalců. Bylo nám tehdy též vysvětleno proč se tyto události neodvratně stanou. Z jedněch důvodů byly jmenovány krevní skupiny, které přirozeně jednotlivě ovládají chování daného nositele – člověka a zároveň celý národ prokazatelně nosící typ této dané krevní skupiny. Dále bych mohla jmenovat i opomíjené faktory v chování jednotlivých národů – genetika, archetypy a duch národa.

V dnešních dnech máme před očima téměř denně osoby tmavé pleti, kteří se ohavně a násilně chovají k Evropanům. Co je třeba s tím vším udělat abychom nebyli doslova jiným etnikem fyzicky zlikvidováni? Degenerace a zavirovanost lidských mozků v civilizovaných zemích je v posledním století čím dál větší.

Je klamné ovšem vidět příčiny tohoto násilí v takzvaných svatých knihách. Vždyť i světová kniha knih Bible je z větší části – hlavně v Novém zákoně plna manipulačních bludů. Původní učení Ježíše bylo naprosto jiné než jak nám je dnes předkládáno.

Nejlepší žákyně velkého učitele Marie z Magdaly byla muži haněna i zostuzována. Bylo tehdy nejspíš v nadlidských ženských silách prvotní křesťanské učení ochránit. Jako by ten děj duplicitně těsně navazoval na dnešní dobou. Jakmile chce v přirozenosti a napojenosti na svou rodnou zemi promluvit k lidu žena, je vždy zatracena. Ani poslední zasvěcené slovanské kněžce české země sv.Ludmile se nepodařilo ochránit rodnou víru před kristianizací.

Komu co ve skutečnosti stále vadí? Kdo se o co bojí? 

Na tyto otázky si každý pravdivě odpovězme každý sám.

Ochrání nyní v zlomové době probuzené ženy duchovní kořeny své země?

Budou k tomu přirozeně potřebovat pro fyzickou ochranu chrabré muže.

Je zapotřebí vyprovodit nezvané hosty z domu.

Uzavřít bezpečně naše národní domy – země našich předků a našich dětí.

Do začátku při jarním úklidu by stačilo – zúčtování s politiky!

Ať se nám všem rodnověrcům daří!

                                                                                                                                         

Autor: Soňa Csiffáry

0 komentářů

Napište komentář

© 2022 Komuna.cz | Běží s podporou IdeaServis

nebo

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?